Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 191372-2014 z dnia 2014-06-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biała Podlaska
Zamówienie poniżej 207 000 euro 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa Edukacji Ekologicznej wspierającej działania Zamawiającego dla efektywnej pracy Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zrealizowanego w ramach Przedsięwzięcia:...
Termin składania ofert: 2014-06-17

Numer ogłoszenia: 202416 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191372 - 2014 data 06.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 3426071 do 73.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: