HISTORIA   PRASA O NAS   KONTAKT


MenuGAZELA BIZNESU!!!!!!!  
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD- KAN” Sp. z o.o. po raz piąty w gronie najlepiej rozwijających się firm.


W Lublinie 12 stycznia 2017 roku  odbyło się podsumowanie  XVII Edycja Rankingu „Gazele Biznesu 2016”. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów biznesowych w Polsce, organizowany przez redakcję dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”. W gronie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm po raz  piąty  zaszczytne   miejsce przyznano Bialskim Wodociągom i Kanalizacji „WOD- KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Przynależność do  tak elitarnej grupy przedsiębiorstw, świadczy  o silnej pozycji na rynku oraz uczciwej i rzetelnej postawie wobec swoich klientów.
BWiK „WOD-KAN” od kilku lat utrzymuje stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na stałym poziomie. Taka możliwość wynika z prowadzenia przez spółkę rozsądnej polityki ekonomicznej. Ważnym czynnikiem jest racjonalna gospodarka energią elektryczną uwarunkowana bardzo niskimi wskaźnikami zużycia energii na jednostkę wtłaczanej wody i oczyszczanych ścieków, produkcja energii elektrycznej oraz energii cieplnej z biogazu a także w oparciu o pompy ciepła. Spółka BWiK  zapewnia mieszkańcom miasta wysoki standard usług komunalnych przy jak najniższych, możliwych ich cenach.
O tytuł Gazeli Biznesu  mogą ubiegać się firmy, które spełnią szereg niezbędnych wymagań a w szczególności charakteryzują się wyjątkowo dynamicznym rozwojem oraz stałym wzrostem obrotów i odnotowywaniem zysków na przełomie 3 kolejnych lat.
Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz „Puls Biznesu” zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki w Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii    i Słowenii. Kryteria wyboru Gazeli są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam; promowanie małej i średniej przedsiębiorczości. 

 
    webmaster by