HISTORIA   PRASA O NAS   KONTAKT


Menu PROJEKTY UNIJNE!!!!!!!  
     
1) ZPORR 2004-2006 BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO BIAŁEJ PODLASKIEJ

2) POIiŚ 2007-2013 BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW DLA REGIONU BIAŁA PODLASKA.

3) POIiŚ 2007-2013 OPRACOWEANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA PROJEKTU "PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ CENTRALNĄ  W BIAŁEJ PODLASKIEJ".

   webmaster by