HISTORIA   PRASA O NAS   KONTAKT


MenuKONTAKT Z FIRMĄ!!!!!!!     
BIALSKIE  WODOCIĄGI I KANALIZACJA "WOD-KAN" Sp. z O.O.
21-500 BIAŁA PODLASKA UL. NARUTOWICZA 35A

Telefon:
(083) 342-60-71
               
(083) 342-60-72
               
(083) 342-60-73
Biuro Obsługi Klienta: (083) 342-29-82
Fax: (083) 342-29-13
Pogotowie Wodociągowe: 994
www.bwikwodkan.pl

wyślij 

JAK DO NAS DOJECHAĆ !!!!! MAPKA


ZARZĄD SPÓŁKI I DYREKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Prezes Zarządu
Spółki
mgr Mirosław Kapłan (083) 342-60-71
wew.142
Dyrektor Finansowy mgr Iwona Piwnicka (083) 342-60-71 wew.130
 Dyrektor Techniczny
inż. Jerzy Kułaga
(083) 342-60-71 wew.133
Dyrektor Zakładu
Zagospodarowania
Odpadów

mgr inż. Zygmunt Król (083) 342-60-71 wew.
Dyrektor Zakładu Oczyszczania Ścieków i Rozwoju mgr inż. Janusz Bystrzyński (083) 342-60-71 wew. 521
 
ZAKŁADY SPÓŁKI !!!!!!!
Nazwa zakładu Adres Fax Telefon
Z-d Zaopatrzeniaw Wodę Narutowicza 35a 83-324-29-13 (083) 342-60-71
Z-d Oczyszczania Ścieków Brzegowa 4 83-342-60-74 (083) 342-60-75
Z-d Sieci Kanalizacyjnych Mickiewicza 4 83-342 60 89 (083) 342-60-76
Z-d Zagospodarowania
Odpadów  
Ekologiczna 1
724494994
724594994

TELEFONY WEWNĘTRZNE SPÓŁKI !!!!!!!
Zakład, dział, wydział, stanowiska samodzielne Nr telefonu Numer wewnętrzny Numer pokój
Sekretariat 833426071 120  200
Laboratorium Centralne 833426075 422   
Laboratorium Wody  833426071 147 310
Dział Gospodarczy -
Składowisko Odpadów Komunalnych
833426071 526
Wydział Fermentacji i Kompostowania -  Kierownik 833426071 530  
Wydział Segregacji i Produkcji RDF – Kierownik 833426071 527  
Wydział Energetyczny Obszaru Rozwoju i Środowiska 833426071 529  

Wydział Odbioru i Recyklingu - Kierownik 833426071 537
Biuro Obsługi Klienta – Kierownik 833426071 151 103
Biuro Obsługi Klienta  Z-ca Kierownika 833426071 155 105
Biuro Obsługi Klienta 833422982
833426071
152 104
Rozrachunki z odbiorcami 833426071 139 107
Wydział Finansowo Księgowy Kierownik  - Prokurent 833426071 138 207
Płace i ubezpieczenia 833426071 137 210
Księgowość - obsługa bankowa 833426071 153 209
Księgowość - materiałowa i kosztów 833426071 135 208
Kasa  833426071 144 106
Dział Inwestycji  Kierownik 833426071 136 207
Dział  Inwestycji  833426071 121 214
Wydział Administracyjno – Organizacyjny i Kadr- Kierownik 833426071 141 205
Wydział Administracyjno – Organizacyjny i Kadr 833426071 150 109
Stanowisko ds. Kadr 833426071 131 102
Radca Prawny 833426071 131 102
Obrona cywilna 833426071 131 102
Dozorcy 833426071 140  
Stanowisko  ds. BHP i P.POŻ 833426071 122 108
Wydział Elektromechaniczny - Kierownik 833426071 129  
Informatyk 833426071 143  
Konserwatorzy elektrycy   833426071 145  
Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej      833426071 149 309
Kierownik
Magazyn 833426071 127  
Stacja Uzdatniania Wody ul. Sitnicka 833426078 620  
Stacja Uzdatniania Wody ul. Narutowicza 35A 833426071 156  

 


  webmaster by