HISTORIA   PRASA O NAS   KONTAKT


Menu PLIKI DO POBRANIA!!!!!!!  
       Do prawidłowego przeglądania plików potrzeban jest przeglądarka pdf - do pobrania <<TUTAJ>>

Obowiązująca taryfa - cennik
Regulamin. -  
Ustawa  - 
Parametry wody -


GOSPODARSTWA DOMOWE
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków 
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz do podgrzania 
Umowa o zaopatrzenie w wodę 
Umowa o odprowadzaniu ścieków 

POZOSTALI ODBIORCY
Umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków kom. lub przem. oraz do celów p.poż 
Umowa o zaopatrzeniu w wodę
Umowa o odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz wodę do podgrzania
Oświadczenie

Umowa o wprowadzaniu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

Oświadczenie o prowadzonej działlności
Wniosek o wydanie warunków
Zgłoszenie budowy przyłącza
Zgłoszenie do odbioru
Zlecenie na uzgodnienie projektu
Regulamin przetargów BWiK

Ankieta zadowolenia lienta BWiK

Wodkan ZZO  webmaster by