HISTORIA   PRASA O NAS   KONTAKT


MenuINFORMACJE O FIRMIE !!!!!!!        
Nr KRS: 0000088316; wysokość kapitału zakładowego 64.107.000,00 zł; NIP 537 000 13 88

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Dostarczamy!
     Systemami wodociągowymi 2.157 tys. m3/rok wody o wysokich walorach jakościowych dla naszych odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Biała Podlaska oraz Gminy Wiejskiej  w miejscowościach: Rakowiska, Sławacinek Stary, Grabanów, Julków, Wilczyn, Kaliłów,  Woskrzenice Duże
         Oczyszczamy  ścieki dowożone na punkt  zlewny oraz dopływające  kanalizacją  z terenu  miasta i okolic tj. 2.225 tys. m3/rok
         Wytwarzamy 1.899 ton rocznie osadu pościekowego nadającego się do rolniczego wykorzystania.
      Posiadamy rezerwę produkcji wody uzdatnionej w granicach 3.000 m3/dobę oraz w odbiorze ścieków 6,750 m3/dobę

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez BWIK
Regulamin organizacyjny Spółki

Wykonujemy!
    Sieci wodociągowe 
    Sieci kanalizacyjne z przepompowniami ścieków 
    Badania laboratoryjne wody i ścieków 
    Usługi zdalnie sterowaną kamerą ARGUS 2 
    Inspekcje telewizyjne w kanałach F50 do F1600 mm 
NASZE ZAKŁADY !!!!!!!
  Zakład Zaopatrzenia w Wodę
  Zakład Oczyszczania Ścieków
  Zakład Sieci Kanalizacyjnych
 Zakład Zagospodarowania Odpadów

    webmaster by